HET VERSCHIL IN VERSBELEVING

Eten verbindt. Door samen te eten deel je herinneringen, creëer je een verleden en bouw je samen aan nieuwe dromen. Eten is hét moment om te verbinden, met jezelf en de ander. Van Maanen Food Groep wil niets liever dan het verschil maken in de beleving van die momenten. Zo worden momenten nog betekenisvoller en dierbaarder waardoor het eten nóg lekkerder smaakt. 

Van Maanen Food Groep laat partners gebruik maken van elkaars expertise en faciliteiten. Daardoor worden zij in staat gesteld om innovatieve en betekenisvolle versformules te ontwikkelen, te delen en te borgen. Van Maanen Food Groep motiveert, inspireert en adviseert. Elk bedrijf is uniek in zijn markt en achter elk bedrijf zijn het de mensen die het verschil maken. Het geheel dat samen komt in Van Maanen Food Groep is zo meer dan de som der delen.

 

vmfg

GEBRUIK MAKEN VAN EIGEN KRACHT, EXPERTISE EN KWALITEITEN

Dit doen wij als groep door onze partnerbedrijven te ondersteunen en gebruik te laten maken van elkaars expertise en faciliteiten. Daarmee kunnen we onze partnerbedrijven in staat stellen om innovatieve en betekenisvolle versformules te ontwikkelen, te delen en te borgen.

Van Maanen Food Groep ondersteunt haar bedrijven door ze uit te dagen, te motiveren, te inspireren en ze te adviseren. Elk bedrijf is uniek in zijn markt en achter elk bedrijf zijn het de mensen die het verschil maken. De som van de mensen en de kern van de activiteiten komen samen in Van Maanen Food Groep. 

Verbinder

ONZE PIJLERS

In de Van Maanen Food Groep dagen we elkaar uit, bieden we inspiratie en motivatie. Door de kracht van de mensen en de kern van de bedrijfsactiviteiten met elkaar verbinden, werken we samen aan innovatieve versformules. Onze kracht is gebouwd op vier pijlers: 

CREATIE
Het stimuleren van innovatie bij onze dochterbedrijven.

KENNIS
Omgevingen creëren die creativiteit en zelfverantwoordelijkheid stimuleren.

VERBINDING 
Het verleden verbinden aan het heden en werken we aan de toekomst.

GENIETEN
Alles wat we doen zorgt weer voor nieuwe herinneringen.